گشتالت درمانی

مقاله ترجمه شده : بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  5  صفحه word (بیشتر…)

1111 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد