گزارش دهی مالی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

سال نشر:  2012 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     43    صفحه  WORD (بیشتر…)

1547 بازدید
مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه  WORD (بیشتر…)

1374 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد