گزارش دهی عملکرد

مقاله ترجمه شده : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی 

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word (بیشتر…)

953 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد