گزارش حسابرسی

مقاله ترجمه شده تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33  صفحه WORD (بیشتر…)

1959 بازدید
مقاله ترجمه شده :نزدیکی جغرافیایی حسابرس و مشتری و به موقع بودن گزارش حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1605 بازدید
مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه  WORD (بیشتر…)

1436 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1488 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1520 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد