گزارشگری مالی بین المللی

مقاله ترجمه شده تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

1044 بازدید
مقاله ترجمه شده فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری  در تحقیق و توسعه تحت IFRS

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   51 صفحه WORD (بیشتر…)

694 بازدید
مقاله ترجمه شده : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1446 بازدید
مقاله ترجمه شده :  یک مدل نظری درک ذینفع از یک سیستم گزارشگری مالی جدید

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1108 بازدید
مقاله ترجمه شده مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه word (بیشتر…)

1157 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد