گزارشگری مالی اینترنتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده گزارشگری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه  WORD (بیشتر…)

1229 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد