گردشگری پزشکی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : نقش هتل بیمارستان ها و درمان در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1305 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد