کیفیت زندگی کاری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21صفحه word (بیشتر…)

1451 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7 صفحه word (بیشتر…)

960 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد