کیفیت اطلاعات حسابداری

ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:   19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32 صفحه WORD (بیشتر…)

806 بازدید
مقاله ترجمه شده تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1176 بازدید
دانلود مقاله لاتین حسابداری با ترجمه : تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15   صفحه word (بیشتر…)

1099 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد