کنترل فرآیند آماری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

1212 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد