کشورهای توسعه یافته

مقاله ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت در میان فاصله گذاری اجتماعی در طول بحران کرونا: کشورهای  درحال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD (بیشتر…)

791 بازدید
مقاله ترجمه شده :  بی میلی کشورهای توسعه یافته برای انتخاب استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی IFAC

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1009 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد