کشش تقاضا

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه word (بیشتر…)

1422 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد