کسب و کار

مقاله ترجمه شده مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

1166 بازدید
مقاله ترجمه شده تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33  صفحه WORD (بیشتر…)

1959 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1281 بازدید
مقاله ترجمه شده : بازاریابی سبز به عنوان یک مزیت رقابتی  برای کسب و کارها

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16 صفحه word (بیشتر…)

1288 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر سیستم های هوشمند کسب و کار در سیستم های حسابداری مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1557 بازدید
مقاله ترجمه شده :تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1362 بازدید
مقاله ترجمه شده: حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1552 بازدید
مقاله ترجمه شده :  استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه های کسب و کار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1353 بازدید
مقاله ترجمه شده : بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1521 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست بهره مند شوند

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1370 بازدید
دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری : تاثیر تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1659 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تجزیه‌ و تحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه word (بیشتر…)

1568 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد