کسب و کار کوچک

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1063 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد