کسب و کار خانوادگی

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50 صفحه WORD (بیشتر…)

1549 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اهداف خانواده محور، نماینده خانواده در هیئت مدیره و تامین مالی بدهی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1263 بازدید
مقاله ترجمه شده کنترل مدیریت در کسب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

1020 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1253 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15 صفحه word (بیشتر…)

1319 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد