کسب سود

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14صفحه word (بیشتر…)

1251 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد