کتابخانه ديجيتال

مقاله ترجمه شده واکنش کتابخانه های دانشگاهی به بیماری همه گیر COVID-19: چشم انداز کشورهای در حال توسعه

کد محصول: M1069 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

487 بازدید
مقاله ترجمه شده همه گیری Covid – 19 و آینده سیستم دانشگاهی نیجریه: تکاپو برای ارتباط کتابخانه ها

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه WORD (بیشتر…)

816 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ریسک پروژه

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:   7 تعداد صفحه ترجمه فارسی  9  صفحه PDF (بیشتر…)

1135 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد