کار گروهی

مقاله ترجمه شده چالش های اصلی در طول برنامه ریزی پروژه هنگام کار با تیم های مجازی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه WORD (بیشتر…)

538 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:29  صفحه word (بیشتر…)

1363 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد