کارکنان دانشی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17  صفحه word (بیشتر…)

1382 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد