کاربرد اطلاعات

مقاله ترجمه شده : کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه word (بیشتر…)

608 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد