کارایی انجام امور مالی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1609 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد