کارآفرینی مشارکتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1294 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد