کارآفرینی شرکت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

897 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد