چرخه های تئوری پردازی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چرخه های تئوری پردازی در تحقیقات مدیریت

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:   25 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه PDF (بیشتر…)

774 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد