چرخه عمر محصول

مقاله ترجمه شده بهبود ابزار حسابداری مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2021 نوع مقاله (کنفرانس): علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

416 بازدید
مقاله ترجمه شده : طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه WORD (بیشتر…)

1559 بازدید
مقاله ترجمه شده :  بازاریابی سبز امروزی – ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word (بیشتر…)

1150 بازدید
مقاله ترجمه شده :  الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1162 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : دست‌یابی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24   صفحه word (بیشتر…)

1333 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی

سال نشر:2012 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word (بیشتر…)

1194 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد