پیچیدگی در محیط کسب و کار

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: پیچیدگی در محیط کسب و کار

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1009 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد