پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی ISI حسابداری با ترجمه پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1374 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد