پلیس

مقاله ترجمه شده :  راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

976 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد