پروتکل کنترل نقل و انتقال

مقاله ترجمه شده قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال/ پروتکل اینترنتی شناختی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:3 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  3 صفحه word (بیشتر…)

915 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد