پردازنده سلولی

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      9   صفحه word (بیشتر…)

1020 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد