پردازشگر

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

سال نشر: 2013 تعداد صفحات انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   8  صفحه word (بیشتر…)

939 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد