پذیرش نوآوری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:23 صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    20     صفحه word (بیشتر…)

1374 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد