پایگاه داده

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته کامپیوتر معماری پایگاه داده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      11   صفحه word (بیشتر…)

949 بازدید
مقاله ترجمه شده الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     20    صفحه word (بیشتر…)

1067 بازدید
مقاله انگلیسی مدیرت ترجمه شده مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه word (بیشتر…)

1119 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد