پایداری سازمانی

مقاله ترجمه شده شایستگی های انسانی برای مدیریت استراتژیک پایدار

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 31  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51 صفحه WORD (بیشتر…)

977 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

751 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری و گزارشگری تنوع زیستی شرکت در کشورهایی با تنوع زیستی بالا

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 41 صفحه WORD (بیشتر…)

918 بازدید
مقاله ترجمه شده : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

929 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد