ویژگی های شخصیتی مصرف کننده

مقاله ترجمه شده : رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1397 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد