واکنش سرمایه گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه word (بیشتر…)

1169 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد