واسطه گری دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

1441 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : ساخت یک سیستم واسطه گری دانش با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:41 صفحه word (بیشتر…)

1417 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد