وابستگی سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر وابستگی های سازمانی بر رفتار مصرف کننده

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1502 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد