هیجان

مقاله ترجمه شده تفاوت قائل شدن بین امید و خوش بینی با بررسی ارزیابی های خود سنجی و محتوای زبانی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

797 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد