هیات استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله حسابداری ترجمه شده:نگاهی به استاندارد گذاری در دوره ۲۵ ساله

سال نشر:  2009 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1259 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1249 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد