هویت اجتماعی

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی رضایت شغلی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

1217 بازدید
مقاله ترجمه شده درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

1880 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

686 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد