هوش معنوی

مقاله ترجمه شده مطالعه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

1113 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد