هوش سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

1154 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   10 صفحه word (بیشتر…)

865 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد