هواداران برند

مقاله ترجمه شده ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1954 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد