هزینه های معامله

مقاله ترجمه شده : حسابداری هزینه‌های معامله در ارزیابی سیاست برنامه‌ریزی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27  صفحه WORD (بیشتر…)

1221 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد