هزینه های عملیاتی

مقاله ترجمه شده دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1556 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد