هزینه های حسابرسی

مقاله ترجمه شده کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35 صفحه WORD (بیشتر…)

1429 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا جنسیت بر کیفیت خدمات حسابرسی  تاثیرگذار است؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD (بیشتر…)

1387 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رابطه ی بین اعمال تخفیف در هزینه های حسابرسی در طول بحران مالی جهانی و کیفیت درآمد و کیفیت حسابرسی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

879 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه word (بیشتر…)

1189 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد