نیروگاه برق

مقاله ترجمه شده : ارزیابی چرخه عمر و حسابداری هزینه های زیست محیطی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 37 صفحه WORD (بیشتر…)

1508 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد