نگهداری و تعمیرات

مقاله ترجمه شده یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD (بیشتر…)

1287 بازدید
مقاله ترجمه شده : بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1455 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد