نوآوری های مدیریتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه  WORD (بیشتر…)

825 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد